Samlade tankar om samlande.

Samlare är inga kufar

Så var det dokumenterat: samlaren är ingen isolerad kuf. Faktum är att han eller hon inte är någon kuf alls, snarare är samlaren en mycket social person. SOM-institutet har i sin senaste undersökning (Det nya Sverige) bl.a. kartlagt svenska samlare. Undersökningen bygger på svaren från 1707 personer. Av dessa har…

Storsamlaren Linné

Noterade att det i senaste numret av Samlarguiden (nr. 6-2007) fanns en vackert illustrerad artikel om Carl von Linné som samlare. Det är kul att fler än undertecknad uppmärksammar det självklara faktum att Linné faktiskt var en samlare. Man förbiser ofta samlandet för att upplyfta vetenskapen, trots att de båda…

Samlande, museer och vetenskap

Vad har samlande, vetenskap och museer gemensamt? Inte mycket, kanske någon svarar. Det är dock det motsatta: de har nästan allt gemensamt! De parallella trådarna i denna treenighet går mycket långt tillbaks i tiden. Tydligast märks detta vad gäller naturalier, samlingar av naturföremål. Redan under senmedeltid och renässans samlade lärda…

Ett museum som går mot strömmen

Niagara Falls Museum är ett trevligt museum, som valt att inte ställa ut sina samlingar på traditionellt vis. Museet har tvärtemot majoriteten av museer aktivt valt att gå ifrån den moderna utställningstekniken för att istället anamma 15- och 1600-talens kuriosakabinett. Föremålen är tätt ställda, ordningen kan till en början tyckas…

I samlarnas spår

2004 kom en nätt volym av tidskriften Res Publica #65 ("I samlarnas spår") ut med ett tema om samlande. På 140 sidor finns mycket av intresse för oss samlare. Artiklarna är i de flesta fall översättningar av de kända namnen inom forskningen kring samlande/samlare. Författare som Susan Pearce, engelsk forskare…

error: Content is protected !!