Samlade tankar om samlande.

Nyheter på intåg

Vilken glädje det är att i dessa dystra tider kunna presentera glädjande nyheter! Konungadömet Unixploria har bestämt sig för att grunda inte mindre än två nya muséer detta år. Utan nämnd ordning är dessa två muséer: Unixplorianska naturhistoriska muséet och Muséet för underliga vapen. Det förstnämnda kräver ingen närmre presentation;…

En tacksam gåva

Idag förlänades Collectioseums avdelning för skrivutensilier en enastående gåva bestående av drygt 2000 reklampennor. Glädjen blev givetvis stor bakom kulisserna på museet! Donationen kommer nu att genomsökas grundligt för att sedan fotograferas och katalogiseras.

Handbok för storsamlare

Vad gör en museiintendent i sommarvärmen i väntan på nya saker att klassificera och ställa ut? Jo, han läser givetvis böcker om samlande! Nu senast kom jag över Handbok för storsamlare av Linnéa Kylén. Det är en underbar liten bok som i första hand riktar sig till en yngre läsekrets,…

Tintin!

Idag visade mina Tintin-album upp sig på Tv4. Programmet Fantasterna låter experter i olika ämnen tävla om vem som vet mest om sin käpphäst. Idag var temat alltså Tintin, och de album på olika språk ni ser i rutan är mina. Ingen större prestation kanske, men jag vill ändå slå ett slag…

Nobelmuseet samlar

Nobelmsueet i Stockholm har under ett antal helger familjevisningar om samlande. Man får ta del av bl.a. Thomas Tranströmers insektssamling, men samlandet som fenomen kommer också att sättas under lupp. För mer information besök Nobelmussets hemsida!

error: Content is protected !!