Samlade tankar om samlande.

Ny bok om kuriosakabinett

Boken Die moderne Wunderkammer: Kuriositäten der Welt har i nyligen kommit ut i en vacker volym från förlaget Morisel. Boken består av ett antal essäer som alla tar sin utgångpunkt i en utställning om kuriosakabinettens historia och idé.

Huvudpersonen är Wilhelm Fabry, en tysk kirurg som verkande i brytpunkten 15-1600-tal. Hans samlingar var omvittnade redan under hans egens livstid. Fabry verkade alltså under barockperioden då kuriosakabinetten, föregångarna till moderna museer, uppstod. Det är en tid av uppgång och omvälvningar. Fabry stod vid vägskälet mellan vetenskap, medicin och vidskepelse. Än idag är fascinationen av att sätta ihop vår värld som ett kondensat; en miniatyr där föremålen berättade en historia om helheten med hjälp av nyckelföremål. Föremål som skulle skildra det underliga, det kuriösa.

Idén kom i tysk kontext att förknippas med begreppet Wunderkammer, som en mängd konstnärer fortfarande attraheras av. Konstnärerna, historien och idéerna presenteras i boken tillsammans med 96 illustrationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
error: Content is protected !!