Samlade tankar om samlande.

Välkommen till Samlarlyckan!

Här hittar du den enda virtuella dagbok på svenska som tar ett helhetsgrepp på samlande; samlandet som fritid, yrke och forskningsfält. Här presenteras allt som har ett värde för den seriöse samlaren. Tips, inspiration och recensioner av samlarrelaterade hemsidor, program, böcker, tidskrifter, utställningar och mycket mer utlovas.

Samlandets historia och psykologi är ett återkommande teman i denna nätdagbok, liksom tankar kring samlarens natur. Här lever det professionella muséets utställningsverksamhet sida vid sida om amatörens glasvitrin i ett hörn av familjens vardagsrum.

I strålkastarljusets epicentrum står dock våra Unixplorianska muséers pågående arbete. Våra muséer hyser digra samlingar av kultur- och naturhistoriska föremål som på något sätt har kopplingar till vårt konungadöme. Arbetet med att samla, dokumentera, ställa ut och beforska dessa samlingar kräver ett textuellt bollplank.

error: Content is protected !!