Samlade tankar om samlande.

Experter hjälper nybörjaren

Sedan en tid tillbaka har Youtube fått konkurrens, inte minst vad gäller kvalitativa videofilmer. Expert Village är en webbplats som utelsutande innehåller filmsnuttar som du kan lära dig något av. Det rör sig om allt från hur du rengör smycken till hur du samlar serier. För samlarens vidkommande är denna…

Pennsamlaren

För alla de som samlar på pennor av olika slag finns en hemsida (på svenska!) att tillgå. Pennsamlaren presenterar ett antal samlare, ger tips och inspiration för alla som inte vad man kan samla på i pennväg. Ansvarig för sidan,  Ingemar Söderqvist, har också en enklare databas med de pennor som finns…

Linné för samlaren

Linnéjubileet 2007 resulterade i ett antal publikationer med intresse för samlare. Jag har tidigare i denna blogg recenserat Karin Bergqvists barnbok Carl von Linné - pojken som inte slutade samla. För en vuxen läsekrets finns två böcker på ämnet Linné som samlare. Den första, ett tunnare häfte med titeln Samlaren…

Reliker

I de flesta religioner har samlandet av reliker varit vanligt. En relik är ett föremål som på något sätt förknippas med en viktig religiös personlighet; i den kristna traditionen oftast föremål knutna till helgonen eller Jesus Kristus. I synnerhet kristendomen förknippas med reliker. De var särskilt betydande under medeltiden och betraktades -…

Avhandling om samlandet

För ungefär ett år sedan disputerade Marcus Persson, sociolog vid Lunds universitet, på en avhandling med titeln Mellan människor och ting - En interaktionistisk analys av samlandet. Avhandlingen är intressant av flera skäl. För det första handlar den om samlandet som fenomen. Samlaren får med denna ansats en framskjutande roll…

error: Content is protected !!