Samlade tankar om samlande.

Reliker

I de flesta religioner har samlandet av reliker varit vanligt. En relik är ett föremål som på något sätt förknippas med en viktig religiös personlighet; i den kristna traditionen oftast föremål knutna till helgonen eller Jesus Kristus. I synnerhet kristendomen förknippas med reliker. De var särskilt betydande under medeltiden och betraktades – och betraktas alltjämt inom den katolska kyrkan – som heliga.

Föremålen skiftar i karaktär: allt från en tagg från den törnkrans Jesus bar på vägen till Golgata till benrester från apostlarna. Värdet och äktheten i reliker betämdes av experter inom kyrkan. Relikerna klassificerades i fallande skala utifrån hur nära de förknippats med Kristus. Föremål Kristus använt själv (en bit av korset, manteln etc) klassades högre än exempelvis en benrest från en av apostlarna.

Föremålen förvarades vanligen i ett relikvarium eller relikskrin. Dessa skrin var fint ornamenterade och ofta gjorda för att symbolisera föremålen de inneslöt.

Under medeltiden kritiserade många den oetiska handeln med reliker. Det blev med tiden en lukrativ handel, som förmögna betalade stora summor för. De som hade en reliksamling (i första hand kyrkan och klostren, men också privata samlare) kunde ta betalt av människor som kom i hopp om att bli frälsta eller botade.

Det behöver knappast påtalas att många också betvivlade äktheten i de reliksamlingar som fanns. Med tiden fanns det fler benreliker från Kristus i kyrkor runt om i Europa än den mänskliga anatomin medgav…

Trots den tvivelaktiga etiken kan en slutsats dock dras. Reliksamlingarna blev i många fall grunden till ett systematiskt samlande med religiös grund. Reliksamlingarna var en del av en större helhet, där religiös litteratur, konst och hantverk blev grunden till kyrkans ofantliga samlingar.

Läs mer:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...
error: Content is protected !!