Samlade tankar om samlande.

Karlavagnen om samlande

I torsdags avhandlades samlandet i det populära programmet Karlavagnen i Sveriges radio, program 4. Som vanligt var samlarna väl representerade, och man fick en inblick både i vad folk samlar på – och inte samlar på. En inringare hade t.o.m. åsikten att det bästa är att inte samla alls… (Hemska…

1001 saker att samla på: Pennor

Pennor är ett mångtydigt begrepp som omfattar allt från fjäderpennor (namnet penna kommer från från latinets penna, fjäder från en fågel) till blyertspennor i trä, stiftpennor och vidare till bläck- och tuschpennor av skilda slag. Vanligast att samla är nog reservoarpennor och reklampennor, men i princip alla typer av pennor har…

Augsburgska konstskåpet

[caption id="attachment_812" align="aligncenter" width="350"] Det Augsburgska konstskåpetBilden tagen av Museum Gustavianum, Uppsala universitet.[/caption] Kuriosakabinett var populära under 15-1700-talen bland samlare av rang. Kortfattat kan man säga att det var ganska omfattande samlingar, där allt från naturalier till mynt visades upp för en nyfiken publik; ett slags universellt mikromuseum skapat av förmögna…

1001 saker att samla på: Snäckor

Snäckor torde vara ett av världens äldsta samlarområden. Människan har alltid fascinerats av snäckornas vackra färg och form. Med tiden har denna estetik också lett in på mer vetenskapliga vägar, där ordning och systematik härskar. Det kan vara värt att nämna att snäckor naturligtvis inte begränsas till vattenlevande mollusker, utan…

Att älska sitt lag

Sport och idrott tillhör inte mina höjdpunkter i livet, frånsett möjligen när hockeysäsongen pågår, då kan jag stundom ryckas med i dramat på isen. Det finns som bekant en stor del människor som är betydligt mer fanatiska idrottsanhängare. De gråter, vrålar och lider med sitt idrottslag. Många av dem har…

error: Content is protected !!