Samlade tankar om samlande.

Strindbergs stjärna

Ja, så lyder titeln på en bok av författaren Jan Wallentin, som redan rönt stor uppmärksamhet. Boken har allt det en riktigt bra äventyrsroman ska ha: intrig som länkar samtid med dåtid, samvetslösa bovar, hemliga organisationer, udda flyktvägar och ett mått av andlig nyfikenhet. Vad har då allt detta med samlande…

Skallar, skelett och annat (o)trevligt…

Skulls Unlimited är ett amerikanskt företag som specialiserar sig på osteologi, läran om ben. De har ett mycket stort utbud av skallar, ben och skelett av alla upptänkliga arter för samlare och forskare. Även mänskliga skelettdelar finns att köpa. Är du intresserad av ett mänskligt kranium kostar de från 7000 SEK och…

Husebys kuriositeter

Ungefär två mil söder om Växjö ligger ett naturskönt område kallat Huseby. Orten är mest känt för Huseby bruk, ett gammalt järnbruk med anor från stormaktstiden. Under 1800-talets flyttade George Stephens till det gods på Huseby, som hans förmögne son Joseph köpt. Köpet skedde på inrådan av familjens gode god…

Samla ephemera

Att samla på ephemera är ganska stort världen över. Ephemerasamlaren specialiserar sig på trycksaker, som från början inte var avsedda att sparas. Det kan röra sig om allt från kataloger till restaurangmenyer. Även kartor faller inom detta fält, åtminstone de tusentals kartor som du helt gratis kan hämta i turistbyrån. Dessa kartor…

Lagbrott eller god tro?

För samlarens vidkommande är det bra att ha kännedom om vissa lagar, bl.a. Kulturminneslagen, som reglerar vad som får säljas, köpas och föras ut ur landet. Alla som samlar vet att antika föremål bjuds ut på auktionssajter. Lagstiftningen är många gånger snårig, men som grundregel gäller att föremål som är mer…

error: Content is protected !!