Samlade tankar om samlande.

Barn gör inte som man säger…

...utan som man gör! Detta har jag gång på gång fått bekräftat, inte minst av min äldsta son. Han tycker det är jättekul att jag har en samling naturalier; snäckor, mineraler m.m. Han har sagt att han vill ha lika många föremål som pappa. Detta borde göra pappa glad, men...…

Samlaren klassificerad

Mitt intresse för samlandet som fenomen har gjort mig ganska väl insatt i forskningen kring samlande/samlare. Jag har sedan länge försökt förstå gradskillnaderna beträffande samlande. Vad skiljer samlarna åt? Finns det olika "typer" av samlare? Frågor som dessa har gjort att jag på eget bevåg skapat ett antal kategorier, som…

När samlandet blir en sjukdom

Tvångsmässigt samlande (eller "hoarding", som det heter i engelskt språkbruk) är en företeelse som på senare tid väckt forskarnas intresse. Man har noterat att vissa samlare inte klarar att dra en klar linje mellan samlandet som fritisintresse och samlandet som mani. Den maniske samlaren staplar föremål på hög till den…

Samlandets psykologi

I spåren av mina samlarintressen har jag även börjat intressera mig för samlandet som fenomen. I modern tid är människan som bekant inte tvungen att samla (föda) för att överleva, vi gör det av helt andra anledningar. Människor finner ofta trygghet i att omge sig med saker de själva skaffat.…

Samlande – en folkrörelse

I senaste numret av Hem & Hyra, en tidskrift för dem som är medlemmar i Hyresgästföreningen, noterade jag en helsidesartikel om just samlande. Artikeln refererar bl.a. till den pågående utställningen Storsamlaren, som visar på Nordiska museet t.o.m. den 13/1 2008. Utställningen visar upp 63 privatsamlingar. Varför just på Nordiska museet,…

error: Content is protected !!