Samlade tankar om samlande.

Plundrare – samlandets skamfläck

Det är välkänt att marknaden för fornfynd växt lavinartat de senaste årtiondena. Tyvärr köper även småsamlarna dessa fornfynd, ofta utan vetskap om att det är en olaglig handel. Att fornfynden dessutom tagits upp utan vare sig tillstånd eller minsta kunskap om den kulturhistoriska förödelse de lämnar bakom sig har också ignorerats av flertalet köpare. Kanske väljer man att blunda?

Det är tragiskt att läsa artiklar där plundrare har grävt efter fornfynd. Inte bara därför att det kommersialiserar vårt kulturarv, utan också därför att det sker helt utan juridisk och vetenskaplig kompetens. Att samla historiska föremål är i sig inte fel. Däremot är det en handel som till stor del är luddig, både etiskt och värdemässigt. Dessvärre saknar köparna också ofta kunskap om hur dessa föremål bäst tas om hand, vilket i förlängningen leder till att stora delar av vårt kulturarv utplånas genom vanskötsel.

De som plundrar vårt kulturarv gör inte det av passion för föremålen, utan av rena vinstintressen. Att dessa föremål sedan köps av entusiastiska samlare utan tillräckliga kunskaper gör det till en tragisk historia. Som samlare har man också ett etiskt ansvar, något som alltid är viktigt att tänka på, inte minst då man samlar historiska föremål. Proveniensen (föremålens ursprung) är ofta tveksam, och kan leda till att du (kanske utan att veta om det) begår ett lagbrott och stödjer kriminella plundringsligor världen över.

Är du minsta tveksam om du kan köpa ett historiskt föremål, tveka inte att kontakta Riksantikvarieämbetet! De hjälper dig med alla frågor kring detta infekterade ämne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...
error: Content is protected !!