Samlade tankar om samlande.

Jules Verne

Den franske författaren Jules Verne (1828-1905) har alltid varit en personlig favorit. Idag tror jag tyvärr inte många  läser honom av andra skäl än att han är en ”klassiker”. Tyvärr har mycket av hans litterära kvaliteter också hamnat i skymundan pga förkortade översättningar. Ofta klassas Verne dessutom som en renodlad barn- och ungdomsförfattare. Men hans texter är i själva verket närmast fackmässiga, några skulle kanske säga tungrott vetenskapliga, om än med inslag av äventyr och fantastik. Jules Vernes texter lämpar sig alltså mer för en fullvuxen läsekrets än barnet i grundskolan. Därmed inte sagt att hans böcker inte kan läsas av alla åldrar. Äventyret, spänningen och det fantasiska i hans romaner och noveller fascinerar läsare än i dag.

Jules Verne var – och är! – nu inte bara en fantastisk författare, han är också värd att samla på. För det finns mycket saker kring Verne, inte minst för oss samlare. De skönlitterära böckerna, givetvis, men också facklitteratur som följt i hans kölvatten. Vidare finns pennor, broschyrer, filmer, frimärken, minnesmynt, ja allt du kan tänka dig.

Så sätt igång att samla! Priserna är tyvärr höga vad beträffar Vernes förstautgåvor. Men på svenska finns fortfarande en del godbitar till rimligt pris…

Till sist: Vernes intersse för vetenskap grundade också ett intresse för ordnande och samlande. Detta märks tydligt i hans bok En världsomsegling under havet. När skeppet Nautilus beskrivs ägnas mycket tid åt att beskriva de samlingar kapten Nemo har ombord:

”En snäckexpert med nervös läggning skulle säkert ha svimmat framför andra, mer talrika glasskåp med klassificerade prov på undervadelningen mollusker. Där såg jag en samling, som var av omätligt värde, men som jag saknade tid att gå igenom i sin helhet.” (En världsomsegling under havet i översättning av Erik Carlquist, 2005, s. 89)

PS. Bege dig till Jules Verne – The Collecting Resource Page för en detaljerad genomgång av samlarområdet Verne. Tyvärr mest på engelska och franska, men de svenska utgåvorna hittar du lätt här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
error: Content is protected !!