Samlade tankar om samlande.

Himmelriket för kuriosasamlaren…

En av världens rikaste IT-entreprenörer, amerikanen Jay Walker, äger och förvaltar vad jag anser är ett av världens finaste bibliotek. Ja, bibliotek är kanske inte rätt ord, eftersom Walkers samlingar är så omfattande att jag har svårt att finna ord. Biblioteket är av en typ som vi får gå över 2000 år tillbaka i tiden för att finna. Det påminner om biblioteket i Alexandria, vars grundidé var att bibliotek och museum skulle komplettera varandra under samma tak. Man ansåg att kunskap inte bara utvanns ur skrivna texter, utan i lika stor utsträckning ur fysiska föremål. Bibliotek och museer har för övrigt en lång gemensam historia, men mer om det det vid ett annat tillfälle…

Hur som helst: Walker valde att konstruera sitt hus efter sina omfattande (bok)samlingar. Huset är ett eldorado för kuriosasamlaren, som bl.a. innehåller en äkta Sputnik-satellit, fossil av dinosaurieägg, en sida ur Gutenberg-Bibeln, kodmaskinen Enigma… Listan kan göras oändlig.

Detta är en fantastisk samling! Läs denna artikel och låt dig förföras! 

Se också denna filmsnutt om du vill höra hans inspirerande tankar om kunskap och föremål!

PS. Walker är alltså en samlare av stora mått. Däremot håller jag inte med om allt han hävdar. Han hävdar exempelvis att boktryckarkonsten är ett resultat av den katolska kyrkans vilja att förenkla kyrkans produktion av avlatsbrev. Walker drar slutsatsen att eftersom så få kunde läsa fanns egentligen inget behov av den tryckta boken. Det stämmer visserligen att få kunde läsa, men därmed inte sagt att innovationen inte fyllde en oerhörd funktion, inte minst för kyrka (och infom kykans hägn också rättsväsendet och universiteten). Kyrkan behövde exempelvis snabbare kopior av biblar och annan litteratur, som hittills varit handskrivna kopior, och därmed kunde variera beroende på hur noggrann skribenten varit. Boktryckarkonstens främsta drivkraft var helt enkelt att snabbt och enkelt (nåja…) kunna sprida massproducerad information.

Dessutom, och detta är det viktigaste motargumentet, har alla stora innovationer inte föregåtts av ett skriande behov. Ta Internet som exempel. Ingen krävde eller ens kände ett behov av ett världsomspännande nät. Människor såg inte behoven förrän de fanns. På samma sätt var det nog också med boktryckarkonsten. Alla stora innovatörer vet att man skapar ett behov…  

Så här i efterhand inser man också att boken möjliggjort fler tankar, revolutioner och framsteg än någon annan uppfinning i människans historia; frånsett uppkomsten av människans språk och i förlängningen skriftspråk, om man nu ska kalla dessa för ”uppfinningar”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
error: Content is protected !!