Samlade tankar om samlande.

Samlandets litteratur, del 3

Del 3 i samlarbiografin innehåller några bra titlar för de som är intresserade av samlandets psykologi. Håll tillgodo!

DEL 3: SAMLANDETS PSYKOLOGI

Collecting: An unruly Passion. Pscychological Perspectives (1994); Werner Muensterberger.

Denna bok har blivit lite av ett standardverk för den som intresserar sig för samlandets psykologi. Författaren går igenom ett antal samlare och teoretiserar kring varför de samlar som de gör. I vissa fall ser författaren samband mellan en kärlekslös barndom och vuxen samlarmani. I andra är samlandet blott ett sätt för samlaren att synliggöra sig själv genom sitt samlande. Boken innehåller mycket lös spekulation, men är inte desto mindre ett försök att förstå samlandets drivkrafter. Värd att läsa för den seriöst intresserade.

A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes and the Eternal Passion for Books (1999 m.fl.); Nicholas Basbanes.

Detta är en grundlig genomgång av boksamlandets vedermödor. Författaren analyserar stora boksamlares passion för boken som kulturföremål, konstobjekt och samlarföremål. Detta är lika mycket en kulturhistoria som en psykologisk betraktelse över bibliofilin. Att boken, med sin över 500 åriga historia, fortfarande har en oerhörd attraktionskraft bland samlare står utom alla tvivel. I boksamlandets spår har pengar bytt ägare, historien ändrat riktning och blod spillts…  

The Cultures of Collecting (1994); John Elsner & Roger Cardinal.

Detta är en bra introduktion, både till samlandets kulturhistoria och samlandets psykologi. Författarna går igenom samlandet från äldre tider till nutid. Särskilt fokus på vissa framstående samlarpersonligheter, som t.ex. Sigmund Freud, vars etnografiska samlande också gjorde avtryck i hans psykoanalytiska forskning. En bra bok, som trots den akademiska gargongen, är lättläst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
error: Content is protected !!