Samlade tankar om samlande.

Litteratur för samlare, del 2

Här kommer nu fortsättningen på mina lilla biografi om samlarlitteratur. Denna gång har jag gått igenom bokhyllan och fokuserat på samlandet som kulturfenomen. Håll tillgodo!

Del 2: Samlandet som kulturfenomen.

Svenska samlare (2003); Kim von Platen & Göran Tull.

En bok som kan ses som en samtidsdokumentation över svenska kändisar som samlar. Boken är trevlig att bläddra i, och ger kända och okända svenskar ett samlaransikte. Boken kan också ses som en genomgång över privatpersoners passioner på samlarområdet. Särskilt intressant är kapitlet om samlandets psykologi, skrivet av forskaren Karin M. Ekström, där samlandet sätts i ett större sammanhang.

Popular Collecting and the Everyday Self: The Reinvention of Museums (1999); Paul Martin.

En intressant analys av hur det moderna samlandet lett en ny syn på museernas roll. Studien skildrar utvecklingen hos samlare och samlarområden i England de senaste årtiondena. Fokus ligger på hur samlare och deras roll som kulturbärare. En tes som drivs är också att samlarna i förlängningen blir förnyare av museernas mer traditionsbundna föremålssyn, eftersom de privata samlarna oftare anammar nya trender.

The Official eBay Guide to Buying, Selling and Collecting Just About Anything (1999); Laura Fisher Kaiser & Michael Kaiser.  

Denna bok handlar om ett fenomen. eBay är idag världens största nätauktion, med miljontals föremål som byter ägare varje dag. Men eBay är mycket mer än så. Det är också grunden för en samlargemenskap som tycks oändlig. Här möts experten och amatören på föremålens marknad. Boken skildrar naturligtvis hur eBay fungerar, vilka sätt att sälja och köpa på som finns, men också samlandet som fenomen ges en ingående genomgång. Av störst intresse för samlaren är kapitlet med rubriken ”You are what you collect”.

In Flagrante Collecto: Caught in the Act of Collecting (2006); Marilynn Gelfman Karp.

En underbar bok att ha liggandes på bordet. Att bläddra i denna rikt illustrerade bok ger den traditionelle samlaren något att fundera över. Gelfman Karp hävdar nämligen att allt samlande i grund och botten bör ses som ett kall. De som bäst följer sitt kall är, i enlighet med detta synsätt, de som samlar på prylar ingen vill ha. Kan tyckas farligt nära tvångssamlande, men faktum är att det finns mycket vackra, ofta förbisedda, föremål att samla. Boken kan också ses som en samlandets kulturhistoria, eftersom den skildrar vad folk samlat på – eller snarare inte samlat på – de senaste 100 åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
error: Content is protected !!