Samlade tankar om samlande.

Samlarna och museerna

Att samlare ofta grundar museer är ingen hemlighet. Faktum är att själva grundtanken med ett museum är just att ställa ut samlingar med ettslags folkbildningssyfte. Fler av världens stora museer har hängivna samlare att tacka för för sin tillblivelse. Men hur väl märks samlarna på museernas hemsidor? Finns det information om museets uppkomst med referenser till samlarna?

För att bara välja några:

British Museum

Hemsidan innehåller inga direktlänkar kopplade till samlarna, däremot finns det ett stycke om museets historia. Där finns också grundaren, Sir Hans Sloane, väl beskriven. Sloane var en av 1700-talets storsamlare. Han samlade på nauralier, böcker, mynt, etnografiska föremål, ja, allt var av intresse för denne förmögne samlare och vetenskapsman.

British Museum har också en mycket genomarbetad text om samlingarnas historia; där ges också samlarna ett stort utrymme. Varje avdelning på museet har specifik historisk bakgrund, som också de kommenterar samlingarnas bakgrund. 

Nordiska Museet

Sveriges största kulturhistoriska museum har en historia som de flesta samlare till. Artur Hazelius var en av 1800-talets stora kultursamlare, tillika kulturbevarare. På museets hemsida finns Hazelius livsverk beskrivet liksom tillkomsten av skapelsen som kom att bli Nordiska museet och Skansen. Vad som förvånar mig är att Hazelius inte omnämns som samlare en enda gång. Det berättas stort om hans kulturhistoriska gärning, men lite om honom som just samlare.

Naturhistoriska riksmuseet

Museet har en hemsida som är minst sagt förvirrande. Med tre ingångar är det svårt att veta vart man vänder sig för att få samlad information. Icke desto mindre hittade jag information om museets historia, där också samlarna få visst utrymme. Alströmer, Paykull m.fl. passerar revy. Kopplingarna till Vetenskapsakademien gås också igenom.

Museet har inga tydliga beskrivningar av samlarna och samlandet, och dess kopplingar till föremålen, annat än den information som står att finna under museets historia.

Natural History Museum, London

Museet har förträfflig information, inte bara om museets historia, utan också om samlingarna, samlarna och annat som berör samlandet. Här finns information om museets grundande, tydligt kopplat till samlarna. Här finns också etiska förhållningsregler beträffande insamlande och ett stort stycke om hur samlingarna organiseras och sköts. Allt snyggt och prydligt med inbakade filmsnuttar och länkar för den som vill veta mer.

Sammanfattning

De fyra museer jag slumpmässigt valde ut visade sig alla ha information om samlarna. Däremot skiljer sig mängden information åt betydligt. Enligt min mening är Natural History Museum, London det museum som klart bäst beskriver sig själv som en samlande institution. Vårt eget naturhistoriska museum har mycket i övrigt att önska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...
error: Content is protected !!