Samlade tankar om samlande.

Ett museum som går mot strömmen

Niagara Falls Museum är ett trevligt museum, som valt att inte ställa ut sina samlingar på traditionellt vis. Museet har tvärtemot majoriteten av museer aktivt valt att gå ifrån den moderna utställningstekniken för att istället anamma 15- och 1600-talens kuriosakabinett. Föremålen är tätt ställda, ordningen kan till en början tyckas kaotisk, rent av opedagogisk. Den enda egentliga åtskillnaden som göra mellan föremål är den mellan naturhistoriska föremål och konstföremål av mänsklig hand.

Museet är Kanadas äldsta museum, grundat 1827. Museet drivs idag i privat ägo med en stiftelse som juridisk person. Jag såg för ett antal år sedan ett TV-program där jag formligen fångades av nämnda museums föreståndare och hans museivision. Vidare hörde jag talas om den bisarra återlämningshistoria rörande en egyptisk mumie, som riktade mitt intresse på museet. Denna ”försvunna” mumie – Ramses I – har tillhört Niagara Falls Museum och röjer i sig mycket av museets historia och syn på föremålen.

Museet ser utställningstekniken som dess stora förtjänst; man menar att dagens museibesökare vill bli chockade, vill få hela världen samlad på en plats. Stort och smått (med betoning på det kuriösa och exotiska) samsas i ett slags ordnat kaos. Museet har alltså gått tillbaka till den ursprungliga museitanken, där kuriosakabinetten skulle skildra världen som ett mikrokosmos.

En nutida besökare blir säkert förvånad över museets okonventionella upplägg, men en besökare från 1600-talet skulle sannolikt känna sig hemmastad. Frånsett den otraditionella uppställningen av föremål, hur beskrivs och presenteras föremålen? Till att börja med ger museets namn ingen vink om dess innehåll. Att man valt att behålla namnet Niagara Falls Museum kan bero på svårigheten att fånga museets omfång i mer traditionella namn, som ”arkeologiskt museum” eller ”naturhistoriskt museum”. Snarare rör det sig här om ett museum av kuriositeter.

Detta återspeglar sig också i det sätt varpå föremålen är uppställda. Man bli överröst (rent av chockad) över den enorma mängd föremål som fyller salarna. Fokus ligger på det exotiska, det abnorma. Tankarna går till de anatomiska samlingar som var vanligt förekommande under 15-1700-talen, där syftet var att fånga världen genom att visa på dess ytterligheter. Detta återspeglar sig också i museets namn på utställningar där namn som ” freaks of nature”, ”mummies of ancient Egypt” och ”hall of dinosaurs” återfinns.

För dem av er som inte har möjlighet att besöka Kanada, finns möjligheten att få en glimt av utbudet på museets webbplats. Stig in, och låt dig förundras!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...
error: Content is protected !!